Maj 2017-Početak -Nastavak realizacija jedne stare ideje

Još 1995 zajedno sa nekoliko prijatelja bio je razvijen prvi srpski Web sajt i blog o kvalitetu (IQM - Informatika-kvalitet-menađment). Živeo je skoro tri godine.Ta ideja da kolegama, ekspertima iz oblasti unapređenja kvaliteta proizvoda, usluga i sistema, ponudim razmenu informacija i znanja, me je stalno privlaćila i bila skrivena potreba. Sada je ostvarujem uz pomoć prijatelja Milana i Laleta. Tako je nastao web sajt  "Vlada i Prijatelji".

Kontakt