Tranzicija - još svega nekoliko meseci

Prelasci - tranzicija na nove verzije je za ISO 9001 i ISO 14001 dozvoljena do septembra 2018 godine, te je ostalo svega nekoliko meseci da se ovo izvrši. U protivnom, sertifikaciona tela će, za već sertifikovane organizacije, biti prinuđene  da prekidaju ugovore i oduzimaju sertifikate.

Možda još imate vremena? Možda Vaš sistem ne zahteve velike korekcije prema zahtevima novih standarda?

Poverite nam da Vam kažemo šta da radite, kako da izbegnete zamke gubitka sertifikata.

Kako - snimićemo stanje vašega menadžment sistema i dati Vam savet šta da uradite, i pomoći Vam da to i ostvarite, u potrebnom roku.

Tražite detaljne planove za ove usluge! 

Kontakt