Tranzicija u toku

Kao što znate deo specifičnih međunarodnih menadžment standarda je promenjen prema zahtevima obaverzujućim dokumenta ISO - Anex SL za izradu standarda. Tako su već izmenjeni ISO 27001, ISO 9001, ISO 14001, dok su u  fazi promene   ISO 22000; OHS 18000 i ISO 17025, da navedemo samo ne najpopularnije.

Prelasci - tranzicija na nove verzije je za ISO 9001 i ISO 14001 dozvoljen do septembra 2018 godine, te organizacije širom sveta se pripremaju ili već vrše prilagođavanje svojih menadžment sistema

Naši posebno pripremljeni programi tranzicije obuhvataju i odnose se na

 • Sertifikovane  organizacije
  • Više od 5 godina i to za ISO 9001, ISO 14001 ili integrisane QMS i EMS sisteme 
  •  Više od 2 godine i to za ISO 9001, ISO 14001 ili integrisane QMS i EMS sisteme 
 • Ne-sertifikovane organizacije, koje primenjuju standarde ili su bile ranije sertifikovane
  • Više od 5 godina i to za ISO 9001, ISO 14001 ili integrisane QMS i EMS sisteme 
  • Više od 2 godine i to za ISO 9001, ISO 14001 ili integrisane QMS i EMS sisteme
 • Organizacije koje primenjuju softverske aplikacije za primenu celih ili delova mendžment sistema
 • Mikro organizacije 1-5 zaposlenih

Naši programi podrazumevaju

 1. Ocenu stepena primene sadašnjeg sistema - GAP analize -on site ili on line varijante
 2. Priprema programa tranzicije 
 3. Potrebnu obuku za realizaciju programa tranzicije
 4. Konsultantsku pomoć u realizaciji tranzicije (on site ili on line varijante)
 5. Obuku i pripremu za interne audite 
 6. Pripreme i obuke za tranzicione audite

Tražite detaljne planove za svaki od ovih programa i varijanti! 

Kontakt