Kultura kvalitete – karika koja nedostaje!

Otvaramo diskusiju i razmenu mišljenja  na temu kulture kvaliteta u Srbiji.

Ponudićemo Vam i zajedničku definiciju kulture kvaliteta. Ona je nastala pri konceptiranju promena u sistemu obrazovanja u Evropi pod nazivom „Bolonja“  ( „Flemish Bologna Expert Team“ ) kao „ kultura kvaliteta je organizaciona kultura koja doprinosi efektivnosti i efekasnosti opšte brige o kvalitetu“. Mislimo da može biti sasvim dobra osnova za početak i razumevanje naše teme.

Želimo da čujemo Vaša mišljenja i predloge  

1.Možemo li biti zadovoljni stanjem  kulture kvaliteta u Srbiji

Šta biste istakli kao pozitivne elemente a šta kao negativne toga stanja? Navedite neke primere!

2.Šta mislite da bi trebalo uraditi na promeni ovoga stanja? Ko i kako bi to trebalo uraditi?

Šta su mere na nivou organizacija  ? A šta mere na nivou celoga društva?

Okrugli sto će biti otvoren za Vaše predloge mišljenja i stavove do 30 Januara 2020  do 24 h.

Prijavite se za okrugli sto  putem prijave na našoj Home stranici i dobićete instrukcije o daljem učešću.

 

Komentari (2 Komentara)

Da li će primena novih verzija menadžment standarda biti izazov za razvoj novih softverskih aplikacija?

Veoma mali deo sertifikovanih organizacija širom sveta pa i u Srbiji, koriste specijalizovane aplikacije za podršku implementaciji menadžment standarda. To svakako ne uključuje upotrebu kompjutera i standardrnih aplikacija za izradu teksta, tabla, prezentacija, kalkulacija i slično, jer je retko naći organizaciju, čak i u Srbiji, koja ne koristi kompjuter u bilo kom smislu.  Aplikacije koje se koriste, u največem broju slučajeva,  zasnivale na pojedinačnim modulima za dokumentaciju, kontrole kvaliteta, obuke, neusaglašenosti, korektivne mere  i slično. 

Da li će primena novih verzija ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001 i ISO 14001 (na kraju i ISO 45001 - zamena za OHSAS 18001) i sve prisutnija primena "cloud" tehnoloških rešenja, promeniti ovo stanje i da li će proizvođaći softvera krenuti u ozbiljniji razvoj tržišta i specijalizovanih aplikacija za ove namene?

Kako procenjujete ovo pitanje? Šta očekujete, i kada?

Uključite se ovaj otvoreni sto do kraja 29 Februara 2020, do 20 časova.

Prijavite se za okrugli sto  putem prijave na našoj Home stranici i dobićete instrukcije o daljem učešću.

 

 

Komentari (2 Komentara)

Kontakt