Tranzicija - izazovi za nove i stare standarde i primenu

Prelasci - tranzicija na nove verzije je za ISO 9001 i ISO 14001 je završena 2018 godine a za ISO 13484 u martu 2019.  U toku su tranzicije za nove verzije ISO 45001, ISO 22000, ISO 20000-1 i ISO 50001. Kako se radi o standardima sa manjim obimom ukupne primene u celoj strukturi standarda ali sa većim stopama rasta i novim oblastima, to svakako zahteva da se i ovima prelascima posveti dužna pažnja. Pitanja su još interesantnija kada se pogleda da je i sam Aneks SL, koji je bio osnova i početak izmena i prilagođavanja menadžment standarda novom konceptu, podvrgnut preispitivanjima i u 2018 ozbiljnijim pripremama za izmene. 

Možda imate dileme o statusu vaših menadđment sistema? Možda Vaš sistem ne zahteve velike korekcije prema zahtevima novih standarda?

Poverite nam da Vam kažemo šta da radite, kako da izbegnete zamke gubitka sertifikata.

Kako - snimićemo stanje vašega menadžment sistema i dati Vam savet šta da uradite, i pomoći Vam da to i ostvarite, u potrebnom roku.

Tražite detaljne planove za ove usluge! 

Kontakt